Sinergija

Kas yra sinergija:

„Sinergija“ reiškia bendradarbiavimą ir yra graikų kilmės terminas ( sinergija) . „Synergy“ - tai darbas ar pastangos atlikti labai sudėtingą užduotį ir pasiekti jos sėkmę . Sinergija - tai momentas, kai visa yra didesnė už dalių sumą.

Sinergija yra tada, kai du objektai ar net du žmonės veikia taip pat, kad pasiektų tam tikrą tikslą. Sinergija taip pat naudojama kalbant apie poras ir draugystės lygius, kur žmonės stengiasi dirbti, kad dirbtų, kai abi šalys daro tą patį.

Fiziologijoje sinergija yra veiksmas, kuriuo įvairūs organai ar raumenys perkeliami į tą patį tikslą tuo pačiu tikslu. Matematikos srityje, ypač sistemų teorijoje, sinergija yra visumos dalių, kuriomis siekiama to paties rezultato, konvergencija.

Sinergijos pavyzdys yra tai, kai yra tik dvi alternatyvos, tarp dviejų žmonių, o ne aptarti, kuris iš jų yra geriausias, jie ieško trečiojo, tai yra, sinergiškiausio ir harmoningiausio pasirinkimo.

Sinergija taip pat yra labai svarbi verslo kontekste, nes įmonėje svarbu turėti įvairių departamentų sinergiją, kad bendras veiksmas sukeltų įmonės sėkmę.

Kai kurie sinergijos sinergijos gali būti: sanglauda, ​​sąjunga ar supratimas.