Munus

Kas yra Múnus:

Múnus yra vyriškas daiktavardis, turintis du skaičius portugalų kalba, o tai reiškia funkciją ar pareigą, kurią turi atlikti kažkas .

Žodis „munus“ kilęs tiesiogiai iš lotynų munų, o tai reiškia „pareiga“, „įjungimas“, „funkcija“ ir „įkrovimas“. Terminas „munus“ daugiausia vartojamas kaip teisinė sritis, kaip individualių asmenų prievolių rinkinys.

Darbas taip pat gali būti laikomas asmens darbu ar padėtimi, atsižvelgiant į būtinybę vykdyti įsipareigojimus dirbant.

Viešasis autobusas

Viešoji įstaiga yra visa pareiga ir pareiga, kurią asmuo teikia viešajai valdžiai, remdamasis įstatymais ir apimančiais visų piliečių interesus kolektyvinėje veikloje.

Balsavimas ar balsavimo pateisinimas, liudytojo liudijimas arba pareigos, atitinkančios šalies interesus ar socialinę tvarką, pateikimas yra keletas viešųjų institucijų pavyzdžių.

Kunigų personalas

Kunigystės tarnyba yra kunigystėje dalyvaujančio asmens pareiga, funkcija ir pareiga.

Pavyzdžiui, Katalikų Bažnyčia remiasi vadinamąja trimis misija, kurią sudaro kunigystės tarnyba, pranašiškas biuras ir pastoracinė tarnyba.

Sužinokite daugiau apie Katalikų Bažnyčios reikšmę.