Kritinė prasmė

Kas yra kritinė prasmė:

Kritinė prasmė - gebėjimas apklausti ir analizuoti racionaliai ir protingai . Per kritinę prasmę žmogus mokosi ieškoti tiesos, apklausdamas ir atspindėdamas kiekvieną dalyką.

Žodis „kritika“ kilęs iš graikų „ kritikos “, kuris reiškia „gebėjimą priimti sprendimus“. Filosofinėje prasme kritinė prasmė yra susijusi su refleksyvios sąmonės, paremtos savimi (savikritika) ir pasauliu, kūrimu.

Kiekvieno asmens socialinio vaidmens suvokimas skatina gebėjimą galvoti apie dominuojančios visuomenės nustatytas tiesas. Tokiu būdu žmogus, turintis didelę kritinę reikšmę, nepriima jokios tradicijos, dogmos ar elgesio be pirmojo apklausos.

Gebėjimas apmąstyti dalykus yra susijęs su kiekvieno asmens gautu išsilavinimu. Egzistuoja dominuojanti ideologija (įsitikinimų, vertybių ir nuomonių rinkinys), perduodama politikoje, religijoje, žiniasklaidoje ar kitose grupėse, kurios siekia manipuliuoti žmonėmis, kad jie nekeltų abejonių; Priimti tai, kas jiems yra paskirta, nesvarstydama ar neišnagrinėdama tiesos.

Taip pat žiūrėkite: mokslinės žinios.

Bendrąja prasme

Sveikas protas - tai nuomonių, įsitikinimų, tradicijų ir gyvenimo būdų, kurie vystosi visuomenėje ir yra kiekvieno žmogaus kultūros paveldo dalis. Tai tradicijos, kurios pereina iš kartos į kartą ir yra be abejonės pripažįstamos tiesomis.

Sužinokite daugiau apie bendrosios prasmės reikšmę.