Oro išskyrimo zona

Kas yra oro išskyrimo zona:

Skrydžio zona yra ribojama teritorija valstybės oro erdvėje, kurioje draudžiama orlaivių eismas. Kai šalis nustato erdvę, kurioje neleidžiama keliauti kariniais ar net civiliniais orlaiviais; jos oro erdvė yra „uždaryta“. Išskirtinė zona paprastai priimama saugumo sumetimais.

Oro erdvės uždarymo priemonė yra užkirsti kelią skrydžiams tam tikrame rajone, o bet kuris orlaivis, norintis išvykti iš teritorijos, turi prašyti leidimo prieš kilimą, nes be tokio leidimo jie laikomi priešo lėktuvais ir gali būti nuleisti .

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi skrydžių be oro erdvės, šalys dažnai turi kontrolės priemonių, pvz., Lėktuvų su radarais oro ir jūrų erdvės stebėjimui, lėktuvus su „elektroninio karo“ priemonėmis, kad neutralizuotų priešo oro ir oro ginklus, bombonešius, kad būtų galima perimti prietaisus, kurie pažeidžia draudimą

Skrydžio zona taip pat atsiranda, kai vyksta svarbūs įvykiai, pvz., Popiežiaus apsilankymas konkrečioje šalyje, arba kai didelė minia koncentruojama kažkur, taip pat siekiant išvengti atakų. Apskritai, konfliktinėse šalyse, pvz., Irake ir Libijoje, dažnai yra uždaryta erdvė.