Verslo valdymas

Kas yra įmonių valdymas:

Verslo valdymas atitinka procesus, papročius, politiką, įstatymus ir institucijas, naudojamas verslo valdymui .

Korporatyvinis valdymas taip pat apima santykius tarp dalyvaujančių asmenų ir tikslų, kurių atžvilgiu korporacija valdoma. Šiuolaikinėse organizacijose pagrindinės išorės suinteresuotųjų šalių grupės yra akcininkai, kreditoriai, prekyba, tiekėjai, klientai ir bendruomenės, kurias veikia įmonės veikla (taip pat žinomos kaip suinteresuotosios šalys). Vidaus suinteresuotąsias šalis formuoja direktorių valdyba, vadovai ir kiti darbuotojai.

Bendrovių valdymas yra daugialypė problema, daugiausia dėl to, kad tam tikri asmenys yra atsakingi už organizaciją. Vienas iš bendrovių valdymo sistemos padarinių yra ekonominis efektyvumas, akcentuojant akcininkų gerovę.

Iš esmės, įmonių valdymo tikslas - atkurti ir užtikrinti bendrovės patikimumą savo akcininkams, sukuriant veiksmingą priemonių, skatinančių ir stebintį, rinkinį, siekiant užtikrinti, kad vadovų elgesys visada būtų suderintas su akcininkų interesais.

Geras įmonių valdymas prisideda prie tvaraus ekonomikos vystymosi, gerindamas įmonių veiklos rezultatus. Dėl šių priežasčių labai svarbu turėti kvalifikuotų konsultantų ir kokybiškų įmonių valdymo sistemų, taip išvengiant įvairių verslo nesėkmių, tokių kaip piktnaudžiavimas valdžia, klaidos ir sukčiavimas.