FUNAI

Kas yra FUNAI:

FUNAI yra Brazilijos vyriausybės agentūros „ Fundação Nacional do Índio“ akronimas, kuriame nagrinėjami visi su vietinėmis bendruomenėmis ir jų žemėmis susiję klausimai.

FUNAI buvo sukurta 1967 m. Gruodžio 5 d. Įstatymu Nr. 5 371, kuriuo siekiama apsaugoti ir remti indėlius, skatinant vietinių gyventojų tvaraus vystymosi politiką.

FUNAI tikslai apima veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti čiabuvių žmonių sveikatą ir švietimą, jų kultūrų sklaidą, taip pat atlikti mokslinius tyrimus, siekiant surinkti statistinius duomenis apie vietinius Brazilijos gyventojus.

FUNAI taip pat yra įsipareigojimas užtikrinti, kad vietos programose dalyvautų vietinės tautos ir organizacijos, apibrėžiančios su jais susijusias politikos kryptis.

FUNAI misija yra skatinti ir apsaugoti indėnų teises, išsaugoti jų kultūrą, kalbas ir tradicijas bei stebėti jų žemes, kad užkirstų kelią kirtėjų, aukso kalnakasių ir kitų išpuoliams, vengiant turtingų turtų, priklausančių vietiniam paveldui, ir kurios kelia pavojų bendruomenių išsaugojimui.

Pagal 2012 m. Liepos 27 d. Dekretą Nr. 7, 778, patvirtinantį Komisijos mokesčių ir Nacionalinės Indijos fondo pasitenkintų funkcijų statutą ir demonstravimo schemą, FUNAI tikslas:

- Sąjungos vardu ginti ir skatinti čiabuvių tautų teises;

II - suformuluoti, koordinuoti, suformuluoti, stebėti ir užtikrinti Brazilijos valstybės indigenistinės politikos laikymąsi, remiantis šiais principais:

a) čiabuvių tautų socialinės organizacijos, papročių, kalbų, įsitikinimų ir tradicijų pripažinimas;

b) pagarba vietiniams žmonėms, jų bendruomenėms ir organizacijoms;

c) garantuoja, kad jų tradiciškai užimamos žem ÷ s kilm ÷ s įstatymas, neatimamumas ir nepasiekiamumas bei išskirtin ÷ jų turtų naudojimo nauda;

d) garantuoti, kad čiabuvių tautoms, izoliuotoms nuo jų laisvės ir tradicinės veiklos, neprivalėtų susisiekti su jais;

e) vietinių žemių aplinkos apsaugos ir išsaugojimo užtikrinimas;

f) užtikrinti čiabuvių tautų socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių skatinimą;

g) užtikrinti čiabuvių tautų ir jų organizacijų dalyvavimą vyriausybinėse institucijose, apibrėžiančiose su jais susijusias viešąsias politikos sritis;

III - administruoti vietinio paveldo turtą, išskyrus tuos, kurių valdymas priskirtas vietiniams žmonėms ar jų bendruomenėms, pagal meno nuostatas. 29, ir taip pat gali juos administruoti išreiškiant suinteresuotųjų šalių delegaciją;

IV - skatinti ir remti čiabuvių tautų apklausas, surašymus, tyrimus, mokslinius tyrimus ir mokslinius tyrimus, siekiant skatinti ir skleisti jų kultūrą;

IV - skatinti ir remti čiabuvių tautų apklausas, surašymus, tyrimus, mokslinius tyrimus ir mokslinius tyrimus, kuriais siekiama vertinti ir skleisti savo kultūrą;

V - stebėti čiabuvių tautų sveikatos priežiūros veiksmus ir paslaugas;

VI - stebėti vietinių tautų diferencijuoto išsilavinimo veiksmus ir paslaugas;

VII - skatinti ir remti tvarią vietinių žemių plėtrą, atsižvelgiant į kiekvienos vietos gyventojų realybę;

VIII - pažadinti platinimo būdu kolektyvinius interesus, susijusius su vietine priežastimi;

IX - vykdyti policijos valdžią ginant ir apsaugant čiabuvių tautas.