Pimp

Kas yra Chulo:

„Chulo“ reiškia šiurkštų, grubų, paprastą . Tai vyriškas būdvardis, naudojamas ir tam, kad būtų vertinamas tas, kuris turi mažą vertę, o tai verta smulkmenos .

Chulo kvalifikuoja tiek asmenį, tiek paslaugą, kalbą, objektą, tekstą ir pan.

Apkūnus žmogus yra tas, kuris turi grubų, žemo lygio požiūrį, kuris kalba ir veikia vulgariai, yra tas, kuris laikomas žiauriu.

Vėsus objektas yra kažkas paprastas, mažai vertingas, neturintis kokybės, kuri yra šiurkšta, nedidelė kaina.

Chulo gali priskirti žemo lygio, mažo slenginio žodį, kaip pornografinį, vulgarinį, klasifikuojamą išraišką, sakančią, kad jie įžeidžia žmones.