INSS

Kas yra INSS:

INSS yra Nacionalinės socialinės apsaugos instituto akronimas, yra Socialinės apsaugos ministerijos, tiesiogiai susijusios su vyriausybe, agentūra. INSS buvo sukurta 1988 m. Ir turi keletą funkcijų, visų pirma piliečių pensinio draudimo įmokų.

INSS yra įstaiga, atsakinga už asmenų įnašų priėmimą, ir ji atlieka pensijų, ligos išmokų, mirties pensijos, nelaimingų atsitikimų pagalbos ir kitų įstatymų numatytų išmokų mokėjimą. Kiekviena Brazilijos valstybė gali nustatyti savo taisykles, susijusias su socialine apsauga, kurdama konkrečius įnašus kiekvienam iš jų.

Socialinė apsauga - tai draudimas, kurį žmonės moka dirbtiniu laikotarpiu, o INSS perduoda pajamas žmonėms, kurie šiuo metu neturi kitų pajamų šaltinių, nepriklausomai nuo priežasties.

Darbuotojai turi INSS vertę, išskaičiuotą tiesiogiai iš jų darbo užmokesčio, o atskaitytinos sumos priklausys nuo kiekvieno atlyginimo ir gali svyruoti nuo 8% iki 11%, tuo didesnis atlyginimas, tuo didesnė nuolaida.

Taip pat žiūrėkite, kokia nauda suteikta.