Dvilypumas

Kas yra dvilypumas:

Dvilypumas yra tai , kas yra dvejopa, tai, kas yra dviguba, arba kurioje yra dvi savybės, dvi medžiagos arba du principai. Dvilypumas taip pat turi reikšmės fizikos, matematikos ir filosofijos srityje.

Bangų dalelių dvilypumas

Fizikoje egzistuoja bangų-dalelių dvilypumas, dar vadinamas bangos korpuso dvilypumu arba materijos-energijos dvilypumu. Bangų dalelių dvilypumas yra fizinė nuosavybė, turinti atomų matmenis, kuri yra fizinių būtybių, turinčių tiek dalelių, tiek bangų nuosavybė.

Matematikos dvilypumas

Dvilypumas taip pat egzistuoja linijiniame programavime, kuris yra operatyvinių tyrimų objektas matematinėje srityje. Linijiniame programavime dvilypumas reiškia kitą PL problemą, susijusią su kiekviena PL problema, kuri vadinama dviguba problema (D). Šiuo atžvilgiu, kalbant apie dvigubą problemą, pirminė problema vadinama pirminė problema (P).

Dualizmas

Dualizmas yra religinė ar filosofinė sistema, kuri pripažįsta dviejų amžinų, būtinų ir priešingų principų sambūvį. Doktrina, kad bet kokia idėjų tvarka pripažįsta du nesubalansuotus principus.