Krikščionių etika

Kas yra krikščioniškoji etika:

Krikščioniškoji etika yra principai, kuriuos nustatė ir vertina Katalikų Bažnyčia, siekdama, kad Bažnyčios mokymai būtų standartai veikiant visuomenėje, tarpasmeniniuose santykiuose ir gyvenime.

Viena didžiausių krikščioniškosios etikos atstovavimo priemonių yra Biblija, per kurią tikintieji gali patys vadovauti katalikų Bažnyčios nustatytai etikai. Kadangi etika yra klausimų, susijusių su idėjomis ir elgesio normomis visuomenėje, tyrimas, krikščioniškoji etika yra šių normų reguliavimas pagal krikščionišką viršenybę.

Krikščioniška etika yra ta, kai žmogus siekia gyventi savo gyvenimą pagal Jėzaus mokymus, vadovaudamasis įsakymais, gyvenančiais pagal tai, ką skelbia religija su teisingo elgesio normomis, nes jie mano, kad Dievas juos įkūrė būti laikytis.