Aristokratija

Kas yra aristokratija:

Aristokratija reiškia bajorystę . Tai yra aukščiausia socialinė klasė. Terminas aristokratija kilęs iš graikų " aristokrateia ", o tai reiškia "geriausios valdžios".

Aristokratija yra socialinės ir politinės organizacijos, kurioje vyriausybė monopolizuojama privilegijuota klasė, forma.

Aristotelio atveju aristokratija buvo mažų, geriausių piliečių vyriausybė, turinti geresnę moralinę ir intelektinę formą, kad galėtų dalyvauti miesto interesuose. Aristokratija būtų originali vyriausybės konstitucija, kuri galėtų būti transformuota į oligarchiją, jei valdovai dalyvautų privačiuose interesuose. Aristokratija kilo dėl to, kad reikia naujos vyriausybės, kovojančios su tironija, vyriausybės forma, kurioje galia buvo koncentruota asmenyje. Kaip ir oligarchija, tironija buvo iškreipta vyriausybės forma, nukreipta nuo originalios monarchijos.

Neigiamas termino pokytis atsirado, kai aristokratija buvo lyginama su oligarchija. Politinę galią vykdė elitas, nedidelė piliečių grupė, pasirinkta bajorų, socialinio prestižo ar privilegijų, paveldėtų iš tam tikrų mokslo, religinių, meninių ir pan.