Įtraukimas

Kas yra įtrauktis:

Įtraukimas yra įtraukimas ir įtraukimas, ty dalykų ar žmonių įtraukimas į grupes ir branduolius, kurie anksčiau nebuvo jo dalis.

Socialiniu požiūriu, įtraukimas yra įvairių asmenų, gyvenančių tam tikroje visuomenėje , lygybės aktas . Taigi, šis veiksmas leidžia kiekvienam turėti teisę integruotis ir dalyvauti įvairiuose savo aplinkos aspektuose, nepatiriant jokios diskriminacijos ir išankstinio nusistatymo.

Kai kurie pagrindiniai įtraukimo sinonimai yra: įvadas; vietą; steigimas; įterpimas; integracija; dalyvavimas; sistema; taikymo sritis; danga; ir uždarymas.

Socialinė įtrauktis

Jį sudaro veiksmai, kurių daugelis apima įstatymus, užtikrinančius vienodą visų visuomenės narių dalyvavimą.

Socialinė įtrauktis numato visų asmenų integraciją, nepriklausomai nuo fizinės būklės, išsilavinimo, lyties, seksualinės orientacijos, etninės priklausomybės.

Sužinokite daugiau apie socialinę įtrauktį.

Mokyklų įtraukimas

Jį sudaro mintis, kad visi piliečiai turėtų teisę turėti prieigą prie švietimo sistemos be atskyrimo ir diskriminacijos dėl lyties, religijos, etninės kilmės, socialinės klasės, fizinių ir psichologinių sąlygų ir kt.

Sužinokite daugiau apie mokyklos įtraukimą.

Skaitmeninė įtrauktis

Tai yra lygios galimybės visiems piliečiams turėti prieigą prie informacijos ir ryšių technologijų (IRT).

Apibendrinant, skaitmeninė įtrauktis - tai technologijų demokratizavimas, kur, nepriklausomai nuo socialinės klasės, etninės kilmės, religijos ir ekonominės galios, asmuo gali pasinaudoti technologinėmis priemonėmis.

Sužinokite daugiau apie skaitmeninę įtrauktį.