CVM

Kas yra CVM:

Akronimas CVM reiškia „Vertybinių popierių komisiją“ . Tai subjektas, kurio tikslas yra reguliuoti ir prižiūrėti Brazilijos vertybinių popierių rinką ir informuoti visuomenę apie tas vertybinių popierių išleidusias bendroves.

Vertybiniai popieriai, vertybiniai popieriai, obligacijos, prenumeratos premijos, kuponai, teisės, prenumeratos įplaukos, akcijų padalijimo sertifikatai, vertybinių popierių deponavimo sertifikatai, obligacijų sertifikatai ir kt. Yra laikomi vertybiniais popieriais.

CVM atsakomybė taip pat yra užtikrinti sklandų akcijų rinkos veikimą ir skatinti investicijas į akcines bendroves.

CVM buvo sukurtas 1976 m. Gruodžio 7 d. Įstatymu Nr. 6, 385, pakeistas 2002 m. Vasario 26 d. Įstatymu Nr. 10, 411. Visą vertybinių popierių emisiją galima platinti tik po ankstesnės registracijos CMV.