Lūžis

Kas yra lūžis:

„Break-even“ (skaitymas „ breikíven“ ) yra angliškas terminas, kuris žymi lygybės tašką versle, kur nėra nuostolių, nėra pelno, nėra nuostolių.

Investuotojui trūkumas yra ta vieta, nuo kurios jis nustoja prarasti pinigus ir pradeda uždirbti bei subalansuoti investuotą kapitalą. Manoma, kad šiuo metu nėra pelno ar nuostolių.

Terminas „ Break-tas Point“ (BEP) naudojamas ekonomikos ir finansų srityje, kad būtų parodytas balansas tarp įmonės išlaidų ir pajamų. Kai skaičiavimai rodo, kad bendrovė pasiekė lūžio tašką, tai reiškia, kad visos sąnaudos ir išlaidos yra lygios bendrosioms pajamoms, ty bendrovė neturėjo pelno ar nuostolių.

Be to, bendrovės rezultatai bus teigiami ir parodys pelną, nes visos išlaidos yra apmokamos ir vis dar yra perteklius. Kita vertus, jei įmonės sąskaitose nurodomos vertės, mažesnės nei balanso taškas, tai reiškia, kad gautos pajamos nebuvo pakankamos sąnaudoms ir išlaidoms apmokėti, tada yra nuostolių.

„Break-even Point“ yra svarbi įmonės priemonė, leidžianti atlikti verslo galimybių analizę, taip pat leidžia kontroliuoti rezultatus.