Ergonomiškas

Kas yra ergonomika:

Ergonomika yra būdvardis, kuris žymi kažką susijusio arba nurodo ergonomiką .

Ergonomika - tai sritis, kurioje sprendžiami klausimai apie šiuolaikinį darbo gyvenimą, taip pat siekiama užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams darbe ir sukurti tinkamas darbo vietas.

Ergonominiai pavojai yra elementai, galintys pakenkti darbuotojams fizinėje ar psichologinėje aplinkoje dėl ligos ar diskomforto. Šios rizikos gali būti susijusios su stresu, darbo metodų monotonija, ilga darbo valandomis be poilsio pertraukų ir pan.

Šiandien yra kėdės, klaviatūros, pelės ir kitos medžiagos, kurios yra ergonomiškos, nes jomis siekiama sumažinti ergonomišką riziką, kurią jie gali pateikti savo vartotojui.

Ergonomika ir ergometrija yra susijusios sąvokos, o ergonomika yra platesnė sąvoka, turinti ergometriją kaip vieną iš jos įrankių.

Ergonominė ataskaita

Ergonominė ataskaita (dar žinoma kaip „ergonominė darbo analizė“) yra dokumentas, kuriame svarstomos tam tikros darbo srities ergonominės rizikos, taip pat nustatomi protokolai ir veiksmai, būtini šiai ergonominei rizikai sumažinti.

Pagal Darbo ir užimtumo ministerijos reguliavimo standartą, ergonominė ataskaita yra teisinis reikalavimas įmonėms.