Pažeminimas

Kas yra pažeminimas:

Nusikaltimas yra moteriškas daiktavardis, reiškiantis pažeminimo veiksmą ar poveikį . Tai sinonimas, susijęs su pateikimu, sumažėjimu, susierzinimu, nusikaltimu ir gėda .

Nusileidimas kyla iš žmogaus noro jaustis pranašesnis mažinant kitus asmenis ir kilęs iš nelygybės, nes daugeliu atvejų žmogus yra žeminamas, nes jis yra kitoks. Pavyzdžiui, ekonominė nelygybė gali sukelti neturtingų žmonių pažeminimą.

Nusileidimas gali įvykti keliose situacijose, iš kurių dažniausiai pasitaiko socialinis pažeminimas, kai visuomenė mažina žmones, kurie laikomi socialiai prastesniais. Kitas žeminimo būdas yra tada, kai žmonės senatvėje yra diskriminuojami, žeminami ir neįtraukiami. Simone de Beauvoir šią problemą nagrinėjo savo knygoje „Senatvė“.

Darbo vietoje dažnai būna pažeminimo atvejų. Šiuo atveju tam tikras darbuotojas patenka į nepatogią situaciją, kai dėl kokios nors priežasties jis yra sumažintas. Toks požiūris apibūdinamas kaip patyčios, o kai pažeminimas įrodomas teisme, nukentėjusysis gali turėti teisę gauti moralinės žalos atlyginimą .

Mokyklų kontekste patyčios - tai asmens ar grupės pažeminimas fizine ar žodine agresija.