Puritas

Kas yra puritas:

Puritanas reiškia moralinį, standų, austrišką . Tai yra būdvardis, vartojantis šį griežtą asmenį taikant moralinius principus, idėjas ir papročius, ypač dėl seksualinio elgesio. Ji yra puritanizmo sekėja.

Puritų revoliucija

Puritanizmas buvo protestantiška doktrina, pagrįsta kalvinizmu, vadovaujantis griežtais moralės principais ir paprasta garbinimo forma, praktikuojama Anglijoje šešioliktajame amžiuje, kur įsakymai buvo pagrįsti gryna krikščionybe, laikantis elgesio taisyklių, griežtesnių nei įprastai galiojančios taisyklės.

Kalvinizmas Eucharistiją laikė tik Kristaus Paskutinės vakarienės švente, pašalino ritualą ir instrumentinę muziką Miše, nusirengė vitražų bažnyčias, nuotraukas ir vaizdus, ​​sumažino garbinimą pamokslu tarp keturių sienų, be dekoracijų. Jis panaikino Velykų ir Kalėdų šventes ir ištrino visas vyskupų sistemos dvasias: bažnyčios turėtų rinktis savo kunigus ir pamokslininkus, o aukštesnę ministrų kolegiją valdys Bažnyčia.

Puritanai, kurie Anglijoje pripažino puritanizmą, buvo persekiojami Stuarto dinastijos, dėl kurios daugelis jų pasekėjų emigravo į Ameriką.