Atsiprašymas

Kas yra atsiprašymas:

Atsiprašymas yra gynybos, paramos ar paramos kažkam ar kitam būdas, paprastai sukurtas kalbos ar rašytinio teksto forma.

Paprastai atsiprašome apie ideologijų, doktrinų, filosofinių minčių, meno kūrinių ir pan. Palaikymą.

Pavyzdys: „Knyga atnešė atsiprašymą dėl visų žmonių laisvės“.

Be to, atsiprašymas gali būti tiesiogiai susijęs su entuziastingos ir išaukštintos gynybos idėja.

Pavyzdys: „Grupė žygiuojančiai žygiavo remdama marihuanos legalizavimą“.

Etimologiškai žodis „apologia“ kyla iš graikų apologijos, kuris tiesiog reiškia „pateisinimą“ arba „gynybą“.

Socrateso atsiprašymas

Tai yra literatūros kūrinio, kurį sudaro graikų filosofas Platonas, pavadinimas, kuriame jis išreiškia argumentus, kuriais siekiama apginti Socrateso diskursą ir mintis, kurią Atėnų teismas pasmerkė tariamai sugadindamas jaunimą ir atsisakydamas garbinti to laiko dievus .

Pasak Platono išvados, jo teisėjai neteisingai pasmerkė Sokratą.

„Socrateso apologija“ yra kūrinių, kurie pasakoja apie filosofo skirtingus baudžiamojo persekiojimo etapus, tetralogijos dalis.

Taip pat žiūrėkite: ideologijos prasmę.