Atėjo

Ką tai reiškia?

Tai kilo, kai atsiranda trečiojo asmens veiksmažodis, kuris reiškia kažką ar kažką, kas atsirado, įvyko ar kilo.

Atsiradus verbalinei konjugacijai, atsirado trečiasis asmenis, rodančius tobulą indikatoriaus prefektą. Paprastai tai yra susiję su kažko atsiradimu ar įvykiu, taip pat su matymu kitiems žmonėms.

Pavyzdys: „Jis pasirodė tarp žmonių.“

Paprastai šis veiksmažodis naudojamas tam, kad išreikšti kažko ar kažko kilmę.

Pavyzdys: „Kaip prasidėjo gyvenimas žemėje?“

Etimologiškai žodis „atsirado“ kilęs iš portugalų kalbos per lotyniškąjį veiksmažodį chirurgas, kurį sudarė prefiksų sub (žemiau) ir valdymo (taisyklė ar taisyklė) sankryžos, kuriose kalbama apie kažką pakėlusį, kuris anksčiau buvo gulėti arba sėdi.

Sinonimai chirurgijai

 • Parodytas
 • Įdiegta
 • Tai buvo
 • Dalyvavo
 • Paaiškėjo
 • Pradėtas
 • Sukurta
 • Pradėtas
 • Principiou
 • Debiutavo
 • Įkurta
 • Atidarytas
 • Įdiegta
 • Debutou.